Motljus
PRESENTATION

Välorganiserad, drivande doer


Ett komplext yrkesliv har tagit olika vändningar och resulterat i bred erfarenhet med insikt i mycket utan att för den delen vara specialist. Snarare generalist.
Det speglar min nyfikenhet på livet och omvärlden.

Naturen är min energikälla. Glädjen till rörelse har jag gjort mig till simlärare, barmarkstränare för män inom slalom och högalpina vandringar. Men framförallt inom motionscykling som ledare, guide, inspiratör och utbildare där jag också bidraget med en modell som utvecklat motionscyklingen i Sverige

Bakgrund: Flerårig erfarenhet inom ledarskap i förändring med eget ekonomi- och personalansvar. Lång erfarenhet av affärsliv, försäljning och marknadsföring.

Miljö-och skattejurist

Placeringsrådgivare

Bankdirektör

Näringslivschef

Tillväxtstrateg

Projektledare

Styrelseuppdrag inom näringsliv och organisationer

Mentor till chefer

Styrkor/kompetens

Kommunicera:har lätt att få fram mitt och andras budskap på ett pedagogiskt sätt.

Leda grupp: långvarig ledarerfarenhet inom yrkeslivet och speciellt i förändringsuppdrag. Har också fått en naturlig ledarroll i föreningslivet/idrotten.

 

Marknadsföra:utåtriktad och receptiv, kopplar lätt ihop behov och lösning, är starkt inriktad på kreativa inspel som speedar upp säljprocessen

Motivera/coacha: bra på att få omgivningen att hitta sin motivation och drivkraft genom aktivt lyssnande.

Idé till produkt/tjänst: bra på omvärldsanalys, trender, modig, tankepyttipanna, möjliggörande, koppla ihop affärsidéer och kompetenser till något nytt. Detta har jag visat både i organisationsförändringar och affärsutveckling

Design:stort intresse och kunskap som skapar stora mervärden i arbetsmiljön